בדוק את עצמך - רמת דיכאון נוכחית
 • בכלל לאקצתבמידה מסוימתמאודלגמרי
  עצוב, מדוכדך, מדוכא
  מיואש או חסר תקווה
  בטחון עצמי נמוך
  פגום, דפוק או לא שווה
  חסר הנאה או סיפוק
  אנא ענה על כל הסעיפים