לינק הצטרפות לעמותת LICBT ישראל לשנת 2022: https://pay.tranzila.com/licbt/L0FDTmFyV2tHSUFNenhvbjZscTRtUT09