בדוק את עצמך - רמת הכעס והעצבים הנוכחית שלך
 • בכלל לאקצתבמידה מסוימתמאודלגמרי
  מתוסכל
  מעוצבן
  ממורמר
  כועס
  רוגז
  אנא ענה על כל הסעיפים