בדוק את עצמך - רמת חרדה נוכחית
 • בכלל לאקצתבמידה מסוימתמאודלגמרי
  לחוץ
  מפוחד או חושש
  מודאג מדברים
  מתוח
  עצבני
  אנא ענה על כל הסעיפים