שאלון לייבוביץ הינו כלי להערכת חרדה חברתית.

הסקלה כוללת שתי עמודות: חרדה והימנעות. יש לסמן את התשובה הנכונה בכל אחת מהעמודות.

שם
אף פעם לאלפעמיםלעתים קרובותבדרך כלל
להשתמש בטלפון בנוכחות אנשים
לאכול בנוכחות אנשים
לשתות בנוכחות אנשים
לדבר עם בעל סמכות
לפעול להופיע או לדבר בפני קהל
ללכת למסיבה
לעבוד כשצופים בך
לכתוב כשצופים בך
לדבר בטלפון עם מישהו שאינך מכיר היטב
לדבר פנים מול פנים עם מישהו שאינך מכיר היטב
לפגוש אנשים זרים
לעשות את צרכיך בבית שימוש ציבורי
להיכנס לחדר שבו יושבים כבר אנשים
להיות במרכז תשומת הלב
לדבר בפגישה ללא הכנה מוקדמת
להיבחן במבחן שבוחן את כישוריך,מיומנותך ואו ידיעותיך
לבטא אי הסכמה כלפי מישהו שאינך מכיר היטב
להסתכל ישר בעיניים של מישהו שאינך מכיר היטב
לנאום בפני קהל - נאום שהוכן מראש
לנסות ליזום מפגש למטרה רומנטית או מינית
להחזיר מוצרים או סחורה לחנות כדי לקבל החזר כספי
לערוך מסיבה
להתנגד לאיש מכירות לחצן
אף פעם לאלפעמיםלעתים קרובותבדרך כלל
להשתמש בטלפון בנוכחות אנשים
לאכול בנוכחות אנשים
לשתות בנוכחות אנשים
לדבר עם בעל סמכות
לפעול להופיע או לדבר בפני קהל
ללכת למסיבה
לעבוד כשצופים בך
לכתוב כשצופים בך
לדבר בטלפון עם מישהו שאינך מכיר היטב
לדבר פנים מול פנים עם מישהו שאינך מכיר היטב
לפגוש אנשים זרים
לעשות את צרכיך בבית שימוש ציבורי
להיכנס לחדר שבו יושבים כבר אנשים
להיות במרכז תשומת הלב
לדבר בפגישה ללא הכנה מוקדמת
להיבחן במבחן שבוחן את כישוריך,מיומנותך ואו ידיעותיך
לבטא אי הסכמה כלפי מישהו שאינך מכיר היטב
להסתכל ישר בעיניים של מישהו שאינך מכיר היטב
לנאום בפני קהל - נאום שהוכן מראש
לנסות ליזום מפגש למטרה רומנטית או מינית
להחזיר מוצרים או סחורה לחנות כדי לקבל החזר כספי
לערוך מסיבה
להתנגד לאיש מכירות לחצן

הגדלת תמליל
שינוי קונטרסט