בדוק את עצמך - מידת שביעות הרצון שלך ממערכת יחסים
 • מאוד לא מרוצהדי לא מרוצהקצת לא מרוצהניטרליקצת מרוצהדי מרוצהמאוד מרוצה
  תקשורת ופתיחות
  יישוב אי הסכמות וויכוחים
  מידת החום והאכפתיות
  אינטימיות וקירבה
  שביעות רצון כללית
  חשוב על אדם קרוב אליך וענה על כל הסעיפים ביחס לקשר ביניכם