בדוק את עצמך - רמת דיכאון נוכחית
 • בכלל לאקצתבמידה מסוימתמאודלגמרי
  עצוב, מדוכדך, מדוכא
  מיואש או חסר תקווה
  בטחון עצמי נמוך
  פגום, דפוק או לא שווה
  חסר הנאה או סיפוק
  אנא ענה על כל הסעיפים

הגדלת תמליל
שינוי קונטרסט