טופס הצטרפות מטפל חדש

מידע ופרטים נוספים בתחתית הטופס

שאלון הצטרפות למטפל

שם(חובה)
נא להזין מספר בין 1960 לבין 2022.
נא להזין מספר בין 1960 לבין 2022.
טיפול ב(חובה)
מחיר הפגישה נדרש לצורך תיאום ציפיות עם מועמד לטיפול. אין לשנות מחיר במהלך תהליך
Max. file size: 256 MB.
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

תנאי הצטרפות

מטפל המצטרף ל cbtist.co.il מתחייב להצטרף לאחת מקבוצות ההדרכה המנוהלות על ידי הפורטל. ההדרכות יועברו בקבוצות קטנות בצורה מקוונת, פעמיים בחודש למשך שעתיים אקדמיות כל הדרכה. המדריכים הינם מדריכים בכירים מבית הספר ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט. התשלום בגין ההדרכות יבוצע בכרטיס אשראי באופן חודשי אוטומטי. הקש כאן להצטרפות. בעת ההצטרפות יחוייב כרטיס האשראי ב 1.17 ש"ח בלבד. חיוב החודש הראשון לאחר תיאום בקבוצת ההדרכה הספציפית.

לאתר יכולים להצטרף מטפלי LICBT, CBT בוגרי כל אחד מבתי הספר המסמיכים מטפלים במקצועות אלו ובלבד שההכשרה כללה התמחות של לא פחות מ 100 שעות טיפול. יש לצרף תעודת הסמכה בעת הרישום.

מטופלים יופנו למטפל לאחר פגישת אינטייק ומטפל יקבל את סיכום דוח האינטיק לאחר חיבור מוצלח בינו לבין המטופל, כולל פרטי קשר של מבצע/ת האינטייק.

כחלק מתהליך הטיפול, מטפלים ישתמשו בשאלוני חרדה, דיכאון (או שאלוני TEAM למוסמכים) באתר. מעת לעת יקבלו המטופלים שאלון משוב לצורך ווידוא התאמה ואיכות השירות. מטפלים יהיו חשופים למשובים שימולאו.

המידע שייאסף במערכת שמור ומאובטח. חלק מהמידע ישמש לצורכי מחקר אך זאת ללא חשיפת פרטים מזהים או מסגירים של מטופלים או מטפלים.

עלות השירות

השירות אינו עולה כסף למטפל, (למעט עלות ההדרכה הקבוצתית) אלא מתוך הכנסה לה יזכה המטפל כתוצאה מהפניות וזאת לפי המפתח הבא:

תהליך עד 10 פגישות טיפול – מחיר הפגישה הראשונה.

תהליך של 11-15 פגישות – מחיר הפגישה הראשונה והפגישה ה 11.

תהליך ארוך מ 15 פגישות – מחיר הפגישות ה 1,11,15

החיוב יבוצע אוטומטית בכרטיס אשראי, במועדי הפגישות המשוערים (במספר שבועות מעת ההפניה), אלא אם דווח סיום טיפול.

מטפלים מחויבים ברכישת ביטוח אחריות מקצועית.

מטופלים יופנו למטפלים על פי העדפות שיעלו למבצע האינטייק ובאחריותו. האתר לא מתחייב להעביר מטופלים למטפלים בשום שלב. ניתן להתנתק בכל עת.

האתר ומנהליו אינם אחראים לתהליך הטיפול ותוצאותיו. לא יתקיימו קשרי עובד מעביד בין האתר לבין המטפלים הרשומים בו. כל התשלומים כוללים מע"מ ומחייבים חשבונית כחוק.

 

הגדלת תמליל
שינוי קונטרסט