מחשבות אוטומטיות

מחשבות אוטומטיות

מחשבות אוטומטיות – מה זה בכלל?

מחשבה אוטומטית היא מחשבה, והיא קופצת לראשנו במהירות רבה בתגובה לכל אירוע שקורה במציאות סביבנו. התוצאה של אותה מחשבה מהירה, אותה מסקנה שמסבירה לנו מה המשמעות של מה שקרה סביבנו מתעורר הרגש ובהתאם לרגש שמתעורר קורים שני דברים: ישנה תגובה פיזיולוגית (משמעותית או לא) וישנה התגובה בפועל – מה שאנו אומרים או עושים. וכל זה קורה כל כך מהר שעל פי רוב אנחנו לא ערים בכלל לתהליך הזה שקורה אצלנו בראש. מבחינתנו – קרה משהו והגבנו.
המחשבות האוטומטיות שלנו, מסתבר הן לא מקריות ואפשר לזהות את התבנית על פיה הן מתעוררות. ב CBT קוראים לזה סכמה ואת הסכמה אפשר לזהות בתהליך CBT קצר יחסית.
ישנן מחשבות אוטומטיות חיוביות – כלומר נכונות, שמתיישבות נכון עם המציאות ומסבירות אותה בצורה ריאלית וישנן מחשבות אוטומטיות שליליות, כאלו שמסבירות את המציאות בצורה לא ראלית, או לא נכונה בהכרח. מחשבות אלו מבוססות על עיוותי חשיבה. פעמים רבות מחשבות אוטומטיות הן לא אדפטיביות, כלומר – מעוררות אצלנו רגש כזה שגורם לנו לפעול בצורה שאינה מיטבית מבחינתנו, לא תואמת את הערכים שלנו, או לא מתאימה למי שהיינו רוצים להיות. בטיפול נכון, אפשר לזהות את אותם המקרים, לזהות את אותן המחשבות וללמוד לאתגר אותן, לבחון אותן בעיניים רעננות, להחליף אותן וללמוד לפעול אחרת.
מחשבות אוטומטיות....הממ