טיפול התנהגותי

טיפול התנהגותי

טיפול התנהגותי

החלק השני והחשוב מאוד בטיפול CBT, הוא הטיפול ההתנהגותי.
אדלר אמר פעם ש:
חשוב לא רק מה אומרת הלשון שבפה, חשוב גם מה עושה הלשון של הנעל
המחקר המקיף והרב שבוצע ועדיין מבוצע בעולם בהקשר של טיפולים רגשיים הוכיח ומוכיח שוב ושוב, טיפול קוגניטיבי מביא לשינוי. טיפול התנהגותי מקבע את השינוי. חשבו על זה כך, בבית הספר היסודי למדנו שפה שלישית, זהו נוהג קיים בבתי הספר בישראל כבר לפחות 30 או 40 שנה. יש מי שלמד צרפתית ויש מי שלמד ערבית. כמה אנחנו זוכרים מזה? דברים שלמדנו, אף שבעבר ידענו אותם היטב, אם לא תרגלנו ועודנו מתרגלים אותם, לא יישארו.

הדוגמא שהבאתי היא פשטנית ואינה מדויקת, אך היא מסבירה את התופעה. הסבר מדויק יותר יכניס אותנו למדעי המוח והביולוגיה. אפשר לעשות זאת באמצעות משל פשוט. תחשבו על עז (או עדר עיזים) בשטח. העז הראשונה שהולכת באחו כמעט שלא משאירה סימן בשטח, הבאה אחריה מהדקת עוד טיפה את האדמה ומשטיחה עוד במעט את צמחיית הפרא. העז העשירית כבר יוצרת שביל עזים ברור. זה בפשטנות מה שקורה אצלנו במוח כאשר אנו מתרגלים למידה חדשה.

אנחנו, באמצעות הטיפול ההתנהגותי רוצים להביא את מכונת האספלט ולסלול כביש מהיר שיאפשר לתובנות מהטיפול הקוגניטיבי להתעורר במהירות ולהפוך לאוטומטיות עבורנו. לטוס על הכביש המהיר במחשבתנו.