יומן מצב רוח – 2

  • אירועמחשבהרגשעוצמת הרגש באחוזיםטעות חשיבהמחשבה חלופית 

7. ראיית העתיד: רואה שחורות. מניח שדברים יתפתחו לרעה
8. העצמה או הקטנה: מוציא דברים מפרופורציה או מקטין בחשיבותם
9. טיעון רגשי: מסיק מסקנות על סמך רגשות (ולא עובדות) אני מרגיש מטומטם לכן אני מטומטם
.10. הצהרות של מה אמור/חייב/צריך/אסור שיהיה: משתמש במלים אסור, חייב, מוכרח, צריך, אמור
11. שימוש בתוויות: במקום לומר ״עשיתי טעות״ אתה אומר ״אני דפוק אן אפס״
12. האשמה עצמית או האשמת אחרים: האשמה עצמית: מאשים את עצמך בדברים שלא היית אחראי להם באופן מלא, האשמת אחרים: מאשים אחרים ומתעלם מהדרכים בהם אתה תרמת לבעיה
   1. הכל או כלום – רואה הכל בשחור או לבן ללא גוונים
   2. הכללה – אירוע בודד נראה כדפוס קבוע שלא ישתנה לעולם
   3. מסננת שלילית – רואה את השלילי ומתעלמת מהחיובי
   4. הקטנה בערך תכונות חיוביות – מתעלם מהתכונות החיוביות שלך
  5. קפיצה למסקנות: קפיצה למסקנה חסרת בסיס
  6. קריאת מחשבות: מנחש ומניח שאנשים חושבים עלייך דברים רעים
   1. הכל או כלום – רואה הכל בשחור או לבן ללא גוונים
   2. הכללה – אירוע בודד נראה כדפוס קבוע שלא ישתנה לעולם
   3. מסננת שלילית – רואה את השלילי ומתעלמת מהחיובי
   4. הקטנה בערך תכונות חיוביות – מתעלם מהתכונות החיוביות שלך
  5. קפיצה למסקנות: קפיצה למסקנה חסרת בסיס
  6. קריאת מחשבות: מנחש ומניח שאנשים חושבים עלייך דברים רעים
7. ראיית העתיד: רואה שחורות. מניח שדברים יתפתחו לרעה
8. העצמה או הקטנה: מוציא דברים מפרופורציה או מקטין בחשיבותם
9. טיעון רגשי: מסיק מסקנות על סמך רגשות (ולא עובדות) אני מרגיש מטומטם לכן אני מטומטם
.10. הצהרות של מה אמור/חייב/צריך/אסור שיהיה: משתמש במלים אסור, חייב, מוכרח, צריך, אמור
11. שימוש בתוויות: במקום לומר ״עשיתי טעות״ אתה אומר ״אני דפוק אן אפס״
12. האשמה עצמית או האשמת אחרים: האשמה עצמית: מאשים את עצמך בדברים שלא היית אחראי להם באופן מלא, האשמת אחרים: מאשים אחרים ומתעלם מהדרכים בהם אתה תרמת לבעיה

 

 

הגדלת תמליל
שינוי קונטרסט