יומן מצב רוח – 3

 • מחשבה אוטומטית שליליתכמה האמנתי לה באחוזיםאיזה רגש התעורר ביעוצמת הרגש שהתעוררעיוות חשיבה עיקרימחשבה חלופית חיוביתכמה אני מאמין להכמה אני מאמין כעת למחשבה האוטומטית שהיתהמה כרגע עוצמת הרגש שהרגשתי קודם 
  Please enter a value between 1 and 100.
  Please enter a value between 1 and 100.
  Please enter a value between 1 and 100.
  Please enter a value between 1 and 100.
  Please enter a value between 1 and 100.
 • רוצה לקבל את היומן המלא למייל? (לא חובה)

7. ראיית העתיד: רואה שחורות. מניח שדברים יתפתחו לרעה
8. העצמה או הקטנה: מוציא דברים מפרופורציה או מקטין בחשיבותם
9. טיעון רגשי: מסיק מסקנות על סמך רגשות (ולא עובדות) אני מרגיש מטומטם לכן אני מטומטם
.10. הצהרות של מה אמור/חייב/צריך/אסור שיהיה: משתמש במלים אסור, חייב, מוכרח, צריך, אמור
11. שימוש בתוויות: במקום לומר ״עשיתי טעות״ אתה אומר ״אני דפוק אן אפס״
12. האשמה עצמית או האשמת אחרים: האשמה עצמית: מאשים את עצמך בדברים שלא היית אחראי להם באופן מלא, האשמת אחרים: מאשים אחרים ומתעלם מהדרכים בהם אתה תרמת לבעיה
   1. הכל או כלום – רואה הכל בשחור או לבן ללא גוונים
   2. הכללה – אירוע בודד נראה כדפוס קבוע שלא ישתנה לעולם
   3. מסננת שלילית – רואה את השלילי ומתעלמת מהחיובי
   4. הקטנה בערך תכונות חיוביות – מתעלם מהתכונות החיוביות שלך
  5. קפיצה למסקנות: קפיצה למסקנה חסרת בסיס
  6. קריאת מחשבות: מנחש ומניח שאנשים חושבים עלייך דברים רעים
   1. הכל או כלום – רואה הכל בשחור או לבן ללא גוונים
   2. הכללה – אירוע בודד נראה כדפוס קבוע שלא ישתנה לעולם
   3. מסננת שלילית – רואה את השלילי ומתעלמת מהחיובי
   4. הקטנה בערך תכונות חיוביות – מתעלם מהתכונות החיוביות שלך
  5. קפיצה למסקנות: קפיצה למסקנה חסרת בסיס
  6. קריאת מחשבות: מנחש ומניח שאנשים חושבים עלייך דברים רעים
7. ראיית העתיד: רואה שחורות. מניח שדברים יתפתחו לרעה
8. העצמה או הקטנה: מוציא דברים מפרופורציה או מקטין בחשיבותם
9. טיעון רגשי: מסיק מסקנות על סמך רגשות (ולא עובדות) אני מרגיש מטומטם לכן אני מטומטם
.10. הצהרות של מה אמור/חייב/צריך/אסור שיהיה: משתמש במלים אסור, חייב, מוכרח, צריך, אמור
11. שימוש בתוויות: במקום לומר ״עשיתי טעות״ אתה אומר ״אני דפוק אן אפס״
12. האשמה עצמית או האשמת אחרים: האשמה עצמית: מאשים את עצמך בדברים שלא היית אחראי להם באופן מלא, האשמת אחרים: מאשים אחרים ומתעלם מהדרכים בהם אתה תרמת לבעיה

 

 

הגדלת תמליל
שינוי קונטרסט