fbpx

מדברים סיביטי, הפודקסט של הסיביטיסטים – פרק 20 המשגה

מדברים סיביטי, הפודקסט של הסיביטיסטים – פרק 20 המשגה
WinCBT
WinCBT
מדברים סיביטי, הפודקסט של הסיביטיסטים - פרק 20 המשגה
Loading
/

הבניה קוגניטיבית או המשגה בתהליך טיפולי

בפרק עסקנו בנושא ההמשגה – הבניה קוגניטיבית – אותה סכמה מחשבתית תקולה שהיא לב ליבו של הטיפול. איך עושים אותה, מתי, מה קודם למה ולמה כדאי לשים לב. נושא ההמשגה הוא נושא שאינו מטופל דיו ואנו לעתים מפספסים בהבנתו, או בביצוע שלו אך כאשר עושים אותו היטב יש בו את הפוטנציאל לזרז ולהקפיץ את התהליך כמה רמות קדימה.

בהקלטה הפעם אנו דנים בחלקים השונים של ההמשגה ובאופן ביצוע. 

התייחסנו בין השאר לסוגיות הקשורות לאמונת היסוד, להנחות הבסיס, להצהרות שליליות (אותם חוקים וכללים שאנו קובעים לעצמנו) וכמובן לציפיות המוטות שיש לנו באותה סכימה תקולה.

צירפנו לכאן גם דוגמה של טופס המשגה, ואם אתם מטפלים החברים בפורטל, אתם כבר יודעים – אפשר למלא אותו ממש כאן, דרך המערכת.

כמו תמיד, נשמח לתגובות והערות באתר, במייל או בכל דרך אחרת.

תודה ולהשתמע בפרק הבא

WinCBT
WinCBT
מדברים סיביטי, הפודקסט של הסיביטיסטים - פרק 20 המשגה
Loading
/

פודקאסטים נוספים