שאלון תום פגישה למטופל

שלב 1 מתוך 2

 • MM סלאש DD סלאש YYYY
 • יש לענות כל כל השאלות
  בכלל לאקצתבמידה מסוימתמאודבמידה רבה
  עצוב, מדוכדך, מדוכא
  מיואש או חסר תקווה
  בטחון עצמי נמוך
  פגום, דפוק או לא שווה
  חסר הנאה או סיפוק בחיים
 • יש לענות כל כל השאלות
  בכלל לאקצתבמידה מסוימתמאודבמידה רבה
  יש לך מחשבות על מוות והתאבדות?
  אתה רוצה להתאבד?
 • יש לענות כל כל השאלות
  בכלל לאקצתבמידה מסוימתמאודבמידה רבה
  לחוץ
  מפוחד או חושש
  מודאג מדברים
  מתוח
  עצבני
 • יש לענות כל כל השאלות
  בכלל לאקצתבמידה מסוימתמאודבמידה רבה
  מתוסכל
  מעוצבן
  ממורמר
  כועס
  רוגז
 • ציין שם של אדם שחשוב לך

 

הגדלת תמליל
שינוי קונטרסט